Týdenní plán 11.3. - 15.3.2019

10.03.2019

Český jazyk

 • PSANÍ I,Y PO MĚKKÝCH A TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH
 • Učebnice str. 56 - 57
 • Pracovní sešit str. 44 - 45
 • Písanka str. 13 - 15
 • Čítanka: kapitola KAMARÁDI A KAMARÁDKY

Matematika

 • HLEDÁME VÍCE ŘEŠENÍ; OPAKOVÁNÍ
 • Pracovní sešit č. 2 str. 42 - 44
 • Matematické rozcvičky celé (vybraná cvičení)

Prvouka

 • POVOLÁNÍ + OPAKOVÁNÍ
 • Učebnice + pracovní sešit str. 48 - 49

Informace pro rodiče a děti:

 • Příští středu jdeme do PLANETÁRIA. Cena 75 Kč - zaplatím z fondu. Info příští týden.
 • V úterý 19.3. si napíšeme opakovací testík z prvouky (str. 41-46)
 • Četba na 2. pololetí: 2 - 3 knihy, prosím pomoci dětem s výběrem.

PREZENTUJEME JIŽ PÁTOU A ŠESTOU KNIHU!!!

 • Báseň na březen: BŘEZEN

Když se březen vydaří, je to krásné předjaří.

Když se projdeš chvíli venku, hned narazíš na sněženku.

Ptáci si už zpívají, příchod jara vítají.

Aby už tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo.

Pěkný týden přeje Renata M. a Šárka Š.