Týdenní plán 14.1. - 18.1.2018

13.01.2019

Český jazyk

 • KRÁTKÉ A DLOUHÉ HLÁSKY, PSANÍ Ú,Ů
 • Učebnice str. 43 - 45
 • Pracovní sešit str. 30 - 32
 • Písanka str. 35 - 37
 • Čítanka: kapitola Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Matematika

 • HLEDÁME VÍCE ŘEŠENÍ; POČÍTÁME DO 80
 • Pracovní sešit č. 2 str. 20 - 23
 • Matematické rozcvičky str. 12 - 17 (vybraná cvičení)

Prvouka

 • DNY V TÝDNU, KALENDÁŘ, HODINY
 • Učebnice str. 38 -39
 • Pracovní sešit str. 38 - 39

Informace pro rodiče a děti:

 • Ve čtvrtek 17. ledna se konají konzultace, jsou před pololetním vysvědčením hlavně pro 2. stupeň. Pokud budete mít o konzultace také zájem, napište mi, prosím. Ve třídě bych byla od 17,00 hodin. Jelikož jsme měli konzultace v listopadu, nebudu vypisovat termíny.
 • Četba na 1. pololetí: 2 - 3 knihy, prosím pomoci dětem s výběrem. Nyní prezentujeme čtvrtou knihu. (První byla prezentace z prázdnin).
 • Báseň na leden: pracovní sešit Prvouky str. 36 Měsíce.
 • V týdnu od 21.1 budeme psát pololetní testy z českého jazyka a matematiky.
 • Dne 14. 2. 2019 se uskuteční obvodní kolo recitační přehlídky žáků základních škol PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ 2019. Přehlídka proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 - Černý Most II, v tomto časovém sledu pro jednotlivé kategorie:

1. kategorie /žáci 2. a 3. tříd/ 8.30 - 9.30

2. kategorie /žáci 4. a 5. tříd/ 9.30 - 10.30 včetně hodnocení

3. kategorie /žáci 6. a 7. tříd/ 10.30 - 11.30 a udělení cen

4. kategorie /žáci 8. a 9. tříd/ 11.30 - 12.30

Přehlídky se mohou zúčastnit děti a mládež, bydlící nebo studující na území městské části Praha

14. Sólisté 1. a 2. kategorie si připraví do soutěže jeden text. Sólisté 3. a 4. kategorie si připraví

do soutěže dva texty. Účastníci předají texty v písemné formě porotě (3 kopie). Recitační

vystoupení může trvat pro jeden text nejvýše 5 minut u 1. a 2. kategorie, 7 minut u 3. a 4.

kategorie. Postupující v dané kategorii postupují do městského kola v Praze 8.

NAŠE ŠKOLNÍ KOLO SE USKUTEČNÍ PRO ZÁJEMCE 6.2. OD 14,00 HODIN.

Pěkný týden přeje Renata M. a Šárka Š.