Týdenní plán 14.5. - 18.5.

13.05.2018

Český jazyk

  • Slova s di,ti,ni + dy,ty,ny (procvičování); nově bě,pě,vě
  • Slabikář str. 92 - 95
  • Písanka 4 str. 19 + 23 - 25 (přepis slov, di,ti,ni,dy,ty,ny)

Matematika

  • Hledání možností, Orientace v uspořádání
  • Učebnice č. 2 str. 50 - 53

Prvouka

  • Lidské tělo - Hygiena, Nemoc, U lékaře
  • Prvouka str. 71 - 73

Domácí úkoly na tento týden:

Pondělí ČJ - PL

Úterý     M - PL

Středa Prv. - Str. 70

Čtvrtek  ČJ - PL

Informace pro rodiče a děti:

  1. Na květen děti dostaly za úkol přečíst si knihu. Většina prý už čte. Dostanou čtenářský list na vyplnění a budou knihu prezentovat před třídou.
  2. Příští středu pojedeme na výlet na pohádkový hrad a zámek Staré Hrady. Cena 365 Kč (130 Kč prohlídky Zámecké pohádkové sklepení + Hradní pohádková půda, oběd 75 Kč, bus 160 Kč). Kdo by se nechtěl nebo nemohl výletu zúčastnit, dejte mi prosím vědět, autobus je přesně rozpočítán na všechny děti.
  3. Posílám po dětech foto třídy, cena 40 Kč.

Pěkný týden přejí Renata M. a Markéta Ch.