Týdenní plán 16.4. - 20.4.

16.04.2018

Český jazyk

  • Nově písmeno F, slova se slabikotvorným r,l
  • Slabikář str. 77 - 80
  • Písanka 4 str. 7 - 12 (f, F, dokončení vět)

Matematika

  • Číslo jako jméno i pořadí; Úloha, která má více řešení
  • Učebnice č. 2 str. 39 - 42

Prvouka

  • Zvířata na statku - procvičení
  • Prvouka str.64 - 65

Domácí úkoly na tento týden:

pondělí: ČJ - Písanka str. 8

úterý: M -PL

středa: Prvouka - PL

čtvrtek: ČJ - PL

Informace pro rodiče a děti:

  1. Příští týden ve středu 25.4. nepoteče v Klánovicích voda, proto jsme objednali návštěvu planetária, program se jmenuje Anička a Nebešťánek. Cena je 60 Kč. Začátek v 9,00. Odjezd ještě upřesním, bude to ale určitě před osmou hodinou.
  2. Hned na čtvrtek 26.4. máme již delší dobu objednané představení Nebojsa. Protože toto divadlo je velice oblíbené a představení pěkná a pro děti přínosná, nechce se mi ho rušit. Doufám, že to nebude problém. Cena je 100 Kč. Odjezd upřesním, pravděpodobně jako minule.
  3. Báseň na duben: DUBEN

Duben má rád legraci,

stále mění počasí.

Chvíli svítí sluníčko,

hned zas prší maličko.

Dokonce i padá sníh,

tenhle duben má rád smích.

                                                         Pěkný týden přejí Renata M. a Markéta Ch.