Týdenní plán 18.3. - 22.3.2019

17.03.2019

Týdenní plán od 18.3. do 22.3.

Český jazyk

 • PSANÍ I,Y PO MĚKKÝCH A TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH
 • Učebnice str. 58 - 59
 • Pracovní sešit str. 42, 46
 • Písanka str. 16 - 18
 • Čítanka: kapitola JARO UŽ JE TU

Matematika

 • OPAKUJEME
 • Pracovní sešit č. 2 str. 47- 48, 51 - 52
 • Matematické rozcvičky celé (vybraná cvičení)

Prvouka

 • JARO
 • Učebnice + pracovní sešit str. 50 - 51

Informace pro rodiče a děti:

 • Sběr papíru - kontejner bude ve dvoře 19. - 21.3. Poprosím opět o lístečky se jménem a počtem kg.
 • Ve středu jdeme do PLANETÁRIA. Cena 75 Kč - zaplatím z fondu. Program začíná v 9,00, takže musíme jet vlakem už v 7,39 hod. S sebou svačinu, pití, průkazku, penízky dle uvážení (prodávají tam pěkné suvenýry). Návrat do 12,30 hod.
 • V úterý 19.3. si napíšeme opakovací testík z prvouky (str. 41-46)
 • Četba na 2. pololetí: 2 - 3 knihy, prosím pomoci dětem s výběrem.

PREZENTUJEME JIŽ PÁTOU A ŠESTOU KNIHU!!!

 • Báseň na březen: BŘEZEN

Když se březen vydaří, je to krásné předjaří.

Když se projdeš chvíli venku, hned narazíš na sněženku.

Ptáci si už zpívají, příchod jara vítají.

Aby už tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo.

Pěkný týden přeje Renata M. a Šárka Š.