Týdenní plán 21.1. - 25.1. 2019

20.01.2019

Český jazyk

 • DVOJHLÁSKY OU, AU; SLABIKOTVORNÉ R,L
 • Učebnice str. 46 - 48
 • Pracovní sešit str. 32 - 34
 • Písanka str. 37 - 39
 • Čítanka: kapitola Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Matematika

 • TABULKA NÁSOBILKY, POČÍTÁME DO 90
 • Pracovní sešit č. 2 str. 24 - 27
 • Matematické rozcvičky str. 12 - 20 (vybraná cvičení)

Prvouka

 • MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST
 • Učebnice str. 40
 • Pracovní sešit str. 40 + PL

Informace pro rodiče a děti:

 • Ve čtvrtek 24.1. dopoledne se v Besedě zúčastníme Klánovického festivalu, shlédneme film Potkal jsem ho v ZOO s doprovodným programem. Čas ještě bude upřesněn.
 • Četba na 1. pololetí: 2 - 3 knihy, prosím pomoci dětem s výběrem. Nyní prezentujeme čtvrtou knihu. (První byla prezentace z prázdnin).
 • Báseň na leden: pracovní sešit Prvouky str. 36 Měsíce.
 • Tento týden budeme psát pololetní testy z českého jazyka a matematiky.
 • INFO DRUŽINA - prosíme maminky o ještě jedny přezůvky, pro děti, které chodí na odpolední družinu na malou budovu
 • Dne 14. 2. 2019 se uskuteční obvodní kolo recitační přehlídky žáků základních škol PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ 2019. Přehlídka proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 - Černý Most II.

NAŠE ŠKOLNÍ KOLO SE USKUTEČNÍ PRO ZÁJEMCE 6.2. OD 14,00 HODIN.

Nový rozvrh na druhé pololetí naleznete na záložce Rozvrh třídy.


Pěkný týden přeje Renata M. a Šárka Š.