Týdenní plán 28.5. - 1.6.

27.05.2018

Český jazyk

  • Zvyšování plynulosti a rychlosti čtení
  • Slabikář str. 100 - 103
  • Písanka 4 str. 31 - 34 (přepis slov i vět, opakování psaní velkých písmen)

Matematika

  • Polovina; čísla určující pořadí, počítání do 20
  • Učebnice č. 2 str. 57 - 59

Prvouka

  • Žijeme zdravě, třídíme odpad
  • Prvouka str. 74 - 75

Domácí úkoly na tento týden:

Pondělí  ČJ - PL

Úterý     M - PL

Středa Prv.- Str. 73 cv.2,3

Čtvrtek ČJ - PL

Informace pro rodiče a děti:

  1. Pokud už některé děti mají knihu na květen přečtenou, mohou ji přinést se čtenářským listem do školy a odprezentovat.
  2. 29.5. v 16,00 hodin Vás zveme na Pasování na čtenáře.

Pěkný týden přejí Renata M. a Markéta Ch.