Týdenní plán 3. - 7. 9. 2018

02.09.2018


Český jazyk

 • Opakování, učebnice str. 5 - 9
 • Pracovní sešit str. 4 - 5

Matematika

 • 1. díl, Prázdniny; cyklotrasa str. 5 - 7

Prvouka

 • Opakování, učebnice str. 5 - 6
 • Pracovní sešit str. 6

Informace pro rodiče a děti:

 • V pondělí končíme výuku těsně po desáté hodině, od úterý už podle rozvrhu. V pátek do 11,45.

Plavání začíná 21.9. Info na třídních schůzkách 6.9. v 17. hodin.

Den otevřených dveří pro rodiče 20.9. odpoledne.

Veletrh kroužků 5.9. po 15. hodině.

 • Do pátku prosím přinést vyplněnou ŽK (budu vybírat) + všechny obalené učebnice a pracovní

sešity (zůstanou ve škole v šuplíčku, pokud bude domácí úkol, děti si vezmou danou učebnici domů).

 • Domácí úkoly jsou povinné, měly by být podepsané rodiči a jsou na další den. Pokud někdo zapomene, omluví se a přinese ho následující den. V pátek úkoly nebudou, pouze v případě, že dítě potřebuje látku procvičit, obdrží pracovní list domů na docvičení. TENTO TÝDEN NEBUDOU.
 • V úterý prosím 2 malé fotky (jen z papíru, budeme je lepit) z prázdnin na myšlenkovou mapu a dokreslení obrázku.
 • O velké přestávce budeme chodit podle počasí ven.
 • Děti v pondělí dostanou katalogy knih Fragment, Albatros, MF. Objednávky prosím nejpozději pátku 14.9.
 • Připomínám, že všechny děti, které půjdou na oběd, musí mít ČIP a zaplacené obědy (v pondělí i bez čipu dostanou oběd).
 • Rozvrh naší třídy

Pondělí:  ČJ (ML) -  M -  ČJ (ČT/PS) - ČaSP

Úterý:     ČJ (ML) -  M -  ČaJS -  ČJ (ČT/PS)

Středa:   ČJ (ML) -  M - ČJ (ČT/PS) - VV

Čtvrtek:  ČJ (ML) -  M - ČaJS - HV 

Pátek:     ČJ (ML) -  M - ČJ (ČT/PS) - ČJ (ČT/PS) -  TV - TV


Vysvětlivky: ČJ (ML) - český jazyk (mluvnice), ČJ (ČT/PS) - český jazyk (čtení a psaní), M - matematika,
ČaJS - člověk a jeho svět (prvouka), VV - výtvarná výchova, HV - hudební výchova,

ČaSP - člověk a svět práce (pracovní vyučování), TV - tělesná výchova (plavání)

Přeji všem krásný týden i celý rok Renata Mašková