Týdenní plány 2.-4.5. + 9.5.-11.5.

01.05.2018

Český jazyk

  • Slova s ď,ť,ň; dy,ty,ny
  • Slabikář str. 86 - 88 + 89 - 91
  • Písanka 4 str. 17 - 19 + 20 - 22 (přepis slov, ď,ť,ň)

Matematika

  • Číselné pavučiny
  • Učebnice č. 2 str. 46 - 47 + 48 - 49

Prvouka

  • Domácí mazlíčci
  • Prvouka str. 66 - 68 + 69 - 70

Domácí úkoly:

2.5. M - Str. 47 cv.2

3.5. ČJ - PL

9.5. M - PL

10.5. ČJ - PL

Informace pro rodiče a děti:

  1. Na květen děti dostaly za úkol přečíst si knihu. Většina prý už čte. Dostanou čtenářský list na vyplnění a budou knihu prezentovat před třídou.
  2. Ve středu 2.5. se fotíme - společné foto třídy. Napište mi, prosím, jestli budete chtít objednat foto pro děti, které zítra nepřijdou do školy.

Pěkný týden přejí Renata M. a Markéta Ch.