Týdenní plán 16. - 20.10.

16.10.2017

Český jazyk

 • Hlásky a písmena S, O; analýza a syntéza slabik
 • Živá abeceda str. 26 - 30
 • Moje první psaní str. 32 - 35 (horní a dolní zátrh)

Matematika

 • Plán stavby, geometrie v prostoru, porovnávání počtu
 • Matematika str. 28 - 31

Prvouka

 • Ovoce na podzim
 • Prvouka str. 17 - 18

Domácí úkoly na tento týden:

pondělí

Český jazyk

ŽA str. 26 cv. 1(zakroužkovat S + vybarvit obr.), cv. 4,5

úterý

Matematika

Str. 29 + 31 LOGO domečku + PL

středa

Prvouka

Str. 18 cv. 1,2

čtvrtek

Český jazyk

První psaní str. 35+ str. 6 v básni Peru zakroužkovat všechna M,L,A,E

Informace pro rodiče a děti:

 • V ŽK na zadní straně máte nalepené platbu družiny a platbu Kroužky (jen ti, co chodí)
 • Prosím o kontrolu, aby děti nosily ořezané tužky, jinak se jim špatně píše.

Někteří ještě stále nemají v penále nůžky a lepidlo. (ty, co jsme dostaly na začátku roku skoro nelepí).

 • Připomínám platbu knih (Albatros, Fragment) do 20.10.
 • Začínáme cvičit na flétnu, někteří ještě minulý týden neměli.

Přejeme všem pěkný týden Renata M. a Markéta Ch.