Rozvrh třídy

Vysvětlivky:

ČJ (ML) - český jazyk (mluvnice)

ČJ (ČT/PS) - český jazyk (čtení a psaní)

M - matematika

ČaJS - člověk a jeho svět (prvouka)

VV - výtvarná výchova

HV - hudební výchova

ČaSP - člověk a svět práce (pracovní vyučování)

TV - tělesná výchova